AKTY PRAWNE - SM Mamry

Przejdź do treści

AKTY PRAWNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa MAMRY informuje, że zgodnie z Art. 81 ust 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Statut spółdzielni mieszkaniowej,regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.    
W związku z tym członkowie Spółdzielni mają dostęp do  w/w dokumentów po zalogowaniu  się w systemie E-USŁUGI na swoje indywidualne konto lokalowe oraz w zakładce Akty prawne na ogólnodostępnej stronie internetowej
ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści