O NAS - SM Mamry

Przejdź do treści

O NASSpółdzielnia Mieszkaniowa "Mamry" w Giżycku została powołana przez Zebranie Założycieli w dniu 30.05.1959 r. i postanowieniem Sądu Powiatowego w Giżycku wpisana  w dniu 10.07.1959 r. do Rejestru Spółdzielni - nr Rejestru IRS/VII-443.


 Obecnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach:

• 3872 lokale mieszkalne znajdujące się w 102 budynkach wielorodzinnych o powierzchni
użytkowej 189 234,94 m2
• 98 lokali użytkowych o powierzchni 7.792,39m2
• 758 garaży o powierzchni użytkowej 12 788,12m2
• nieruchomości niezabudowane (23 drogi i parkingi oraz 22 tereny)

Zasoby Spółdzielni zamieszkuje około 6350 mieszkańców Giżycka.

Działalnością Spółdzielni kieruje trzyosobowy Zarząd, zaś nad jego pracą nadzór sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z dziewięciu członków.ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści