WALNE ZGROMADZENIE 2017r. - SM Mamry

Przejdź do treści

WALNE ZGROMADZENIE 2017r.

WALNE ZGROMADZENIE
 
OGŁOSZENIE
 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku
uprzejmie informuje,
że w dniach 15 i 16 maja 2017 r. o godz. 16.00
w świetlicy Spółdzielni przy ul. Jagiełły 1 w Giżycku
odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków
z następującym porządkiem obrad:


 
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej (3 osoby).
6. Przyjęcie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków
   i protokołu z posiedzenia Przewodniczących z 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.,
   zamierzeń na 2017 r., informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 r.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
11.Wybór delegata na Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego.  
12.Dyskusja.
13.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 i podziału nadwyżki bilansowej,
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
e) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć SM „Mamry”,
f)  zbycia nieruchomości.
14.Zamknięcie obrad.

 
 
Informujemy, że materiały na Walne Zgromadzenie, w tym: projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia, protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków i protokół z posiedzenia Przewodniczących z 2016r., sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, protokół polustracyjny z wnioskami polustracyjnymi - wyłożono do zapoznania w biurze Spółdzielni (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem I części. Prosimy o zapoznanie się z ww. materiałami, gdyż nie będą one odczytywane na Walnym Zgromadzeniu.
 
 
                                                               Zarząd SM „Mamry”
 
Podział  Walnego Zgromadzenia - 2017 r.
Ulice
Termin zebrania
i nr części
Armii Krajowej 4,
Dąbrowskiego 19,
I Dyw. im. T. Kościuszki 1,
I Dyw. im. T. Kościuszki 18,22,27,
Sikorskiego 2,10,12,
3-go Maja 6,8,13,
Okrzei 1,
Olsztyńska 1,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,   
Smętka 4,18,18A,20,20A,22A,
Wodociągowa 5,7,9,9A,11,11A,13,
Jagiełły 5,7,7A,9,
Daszyńskiego 19,21,21A,23,25,
I Dyw. im. T. Kościuszki 1 – garaże,
Olsztyńska 4 – garaże
Smętka – I Dyw. im T. Kościuszki – garaże
Smętka 4 – garaże
I Dyw. im. T. Kościuszki 26 – garaże
I Dyw. im. T Kościuszki 27 – garaże

15.05.2017
Część  I


Staszica 24,24A,24B,26,28,30,32,
Jagiełły 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 14,
Królowej Jadwigi 1,2,3,3A,4,5,6,6A,7,7A,7B,7C,8,9,10,11,13,13A,
Kazimierza Wielkiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,14,16,18,
Osiedle XXX-lecia 1,2,5,6,7,8,
Wodociągowa 10,12,
Staszica – garaże,
Staszica 2008 – garaże
Jagiełły 1– garaże
Kazimierza Wielkiego – garaże,
 Królowej Jadwigi – garaże
16.05.2017
Część II
ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści