Ogłoszenia dla mieszkańców - SM Mamry

Przejdź do treści

Ogłoszenia dla mieszkańców

OGŁOSZENIA
CZAD - CICHY ZABÓJCA********************************************************************

OGŁOSZENIE
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku informuje,
że na czas remontu zaplecza technicznego
siedziba Zespołu Konserwatorów została przeniesiona na
ul. Tadeusza Kościuszki 31.
 
Numer telefonu pozostaje bez zmian, tj. 87 428 61 00.
UWAGA!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku
informuje, że od dnia 03.09.2019 r. nastąpi
obowiązkowa wymiana wodomierzy.
Ogłoszenia z dokładnym terminem wymiany
będą wywieszanena klatkach schodowych poszczególnych budynków
przez wykonawcę robót, tj. firmę ista Polska Sp. z o.o.
Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali użytkowych
we wskazanych terminach i przygotowanie dostępu
do wymiany urządzeń. 
UWAGA MIESZKAŃCY!!!
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku informuje,
 
że wszelkiego rodzaju modernizacje,
przebudowy, nadbudowy i zabudowy
wymagają uzgodnienia ze Spółdzielnią.
W przypadku zmiany sposobu użytkowania,
bądź przebudowy naruszającej elementy konstrukcyjne
i instalacje budynku konieczne jest uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowę,
wydawanej przez Starostwo Powiatowe w Giżycku
– Wydział Budownictwa.


 


 
SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści