Ogłoszenia dla mieszkańców - SM Mamry

Przejdź do treści

Ogłoszenia dla mieszkańców

OGŁOSZENIA
UWAGA!!
 WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku informuje, że od dnia 05.03.2024r. przystępuje do wymiany legalizacyjnej wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi we wszystkich budynkach będących w naszych zasobach.
 
Ogłoszenia z dokładnym terminem wymiany
będą wywieszane na klatkach schodowych poszczególnych budynków.
 
Prosimy o udostępnianie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w wyznaczonych terminach oraz przygotowanie dostępu do wymiany urządzeń.
 
Wykonawca robót: WODMIAR ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn
 
Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą systemu do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy, w przypadku nieudostępnienia lokalu celem wykonania wymiany, po dniu 31.07.2024r. zużycie wody będzie rozliczane jak w przypadku lokalu nieopomiarowanego, czyli lokalu z niesprawnym urządzeniem pomiarowym lub posiadającym urządzenie pomiarowe, które straciło ważność legalizacji.
 
Za podstawę obliczenia ilości zużycia wody w takich lokalach będzie norma zużycia, tj. 5,40 m3 wody zimnej na osobę i 3,00 m3 wody ciepłej na osobę (par. 20 pkt. 10 i 12 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku).
CZAD - CICHY ZABÓJCA********************************************************************
 
UWAGA MIESZKAŃCY!!!
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku informuje,
 
że wszelkiego rodzaju modernizacje,
przebudowy, nadbudowy i zabudowy
wymagają uzgodnienia ze Spółdzielnią.
W przypadku zmiany sposobu użytkowania,
bądź przebudowy naruszającej elementy konstrukcyjne
i instalacje budynku konieczne jest uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowę,
wydawanej przez Starostwo Powiatowe w Giżycku
– Wydział Budownictwa.


 


 
SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści