Ogłoszenia dla mieszkańców - SM Mamry

Przejdź do treści

Ogłoszenia dla mieszkańców

OGŁOSZENIA
CZAD - CICHY ZABÓJCA********************************************************************
UWAGA!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku
informuje, że od dnia 03.09.2019 r. nastąpi
obowiązkowa wymiana wodomierzy.
Ogłoszenia z dokładnym terminem wymiany
będą wywieszanena klatkach schodowych poszczególnych budynków
przez wykonawcę robót, tj. firmę ista Polska Sp. z o.o.
Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali użytkowych
we wskazanych terminach i przygotowanie dostępu
do wymiany urządzeń. 
UWAGA MIESZKAŃCY!!!
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku informuje,
 
że wszelkiego rodzaju modernizacje,
przebudowy, nadbudowy i zabudowy
wymagają uzgodnienia ze Spółdzielnią.
W przypadku zmiany sposobu użytkowania,
bądź przebudowy naruszającej elementy konstrukcyjne
i instalacje budynku konieczne jest uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowę,
wydawanej przez Starostwo Powiatowe w Giżycku
– Wydział Budownictwa.


 


 
SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści