WALNE ZGROMADZENIE 2019r. - SM Mamry

Przejdź do treści

WALNE ZGROMADZENIE 2019r.

WALNE ZGROMADZENIE
 
OGŁOSZENIE
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku uprzejmie informuje,
że w dniach 25 i 26 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00  w świetlicy Spółdzielni przy ul. Jagiełły 1
w Giżycku odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków z następującym porządkiem obrad:
 
1.Otwarcie Zebrania.
 
2.Wybór Prezydium Zebrania.
 
3.Przyjęcie porządku obrad.
 
4.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej (3 osoby).
 
5.Przyjęcie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków i protokołu z posiedzenia Przewodniczących z 2018 r.
 
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r., zamierzeń na 2019 r.i informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
 
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2018 r.
 
8.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 
9.Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 
10.Dyskusja.
 
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r.,
 
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2018 r.,
 
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 i podziału nadwyżki bilansowej,
 
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 
e) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć SM „Mamry”,
 
f) zbycia nieruchomości.
 
12.Zamknięcie obrad.
 
 
Informujemy, że materiały i uchwały na Walne Zgromadzenie, w tym: protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków i protokół z posiedzenia Przewodniczących z 2018 r., sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r., sprawozdanie finansowe za 2018 r., protokół polustracyjny, list polustracyjny z wnioskami polustracyjnymi – wyłożone zostaną do zapoznania w biurze Spółdzielni (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, od dnia 11.04.2019 r. Prosimy o zapoznanie się z ww. materiałami, gdyż nie będą one odczytywane na Walnym Zgromadzeniu.
 
 
 
                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry”

Uchwała Nr 6/2019
Podział Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni – 2019 r.
Ulice
Termin zebrania
Armii Krajowej 4,
Dąbrowskiego 19,
Tadeusza Kościuszki 1, 18, 22, 27
Sikorskiego 2, 10, 12,
3 Maja 6, 8, 13,
Konarskiego 5,
Okrzei 1,
Olsztyńska 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,
Smętka 4, 18, 18A, 20, 20A, 22A,
Daszyńskiego 19, 21, 21A, 23, 25,
Wodociągowa 5, 7, 9, 9A, 11, 11A, 13,  
Jagiełły 5, 7, 7A, 9,   
Tadeusza Kościuszki 1 - garaże,
Tadeusza Kościuszki 26 – garaże
Tadeusza Kościuszki 27 - garaże,
Smętka - Tadeusza Kościuszki – garaże,
Smętka 4 - garaże
Olsztyńska 4 – garaże.


25.04.2019
I część
Kr. Jadwigi 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10,  11, 13, 13A,
Wodociągowa 10, 12,
Kazimierza Wielkiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20
Jagiełły 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 14,
Osiedle XXX-lecia Wolnych Wyborów 1, 2, 5, 6, 7, 8,
Staszica 24, 24A, 24B, 26, 28, 30, 32,
Staszica -garaże,
Staszica 2008 – garaże,
Jagiełły 1 - garaże,
Królowej Jadwigi – garaże,
Kazimierza Wielkiego – garaże.


26.04.2019
II część
 
Przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej NR 6/2019 z dnia 28.03.2019 r.


Informujemy, że sprawozdanie  Rady Nadzorczej oraz Zarządu z działalności za 2018 r., jak również sprawozdanie finansowe za 2018 r. są dostępne po zalogowaniu w e-usługach.

ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści