E-USŁUGI - SM Mamry

Przejdź do treści

E-USŁUGI

Uwaga!!!
Po ostatniej aktualizacji może wystąpić problem z wyświetleniem strony do logowania.
Należy odświeżyć stronę (F5). Jeżeli ta czynność nie pomoże, to należy usunąć historię przeglądania w przeglądarce internetowej.


 
Internetowa Obsługa Klienta
– System E-USŁUGI

Spółdzielni Mieszkaniowej „MAMRY” w Giżycku
 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, uruchomiliśmy w naszej Spółdzielni nowy system
E-USŁUGI. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "MAMRY" w Giżycku informuje, że dostępny poprzez stronę internetową
www.smmamry.pl
system umożliwia:
 
 
-  sprawdzenie stanu rozliczeń (z tytułu opłat za lokal mieszkalny, garaż, lokal użytkowy, informacje
o sprawach sądowych i ewentualnych odsetkach);
 
-   sprawdzenie parametrów wpływających na wymiar opłat;
 
-   śledzenie historii stanów licznika ciepłej wody i zimnej wody;
 
-  zgłaszanie usterki w częściach wspólnych budynku, awarie wymagające pilnych interwencji prosimy
zgłaszać telefonicznie do  Działu Technicznego;
 
-   zgłoszenie sprawy do Działu Obsługi Mieszkańców;
 
-   dla lokali użytkowych możliwość pobrania e-faktury (na pisemny wniosek wysyłanie faktur wyłącznie drogą elektroniczną).
 
 
Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług udostępnianych naszym klientom przez system E - USŁUGI.
 
 
 
System E-USŁUGI dedykowany jest dla wszystkich klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „MAMRY” w Giżycku posiadających tytuł prawny do lokalu.
 

Aby uzyskać dostęp do systemu należy:
 

1.  Zapoznać się z Zasadami korzystania z systemu E-USŁUGI Spółdzielni Mieszkaniowej „MAMRY” w Giżycku
2.  Zgłosić się do biura Spółdzielni, pokój nr 7, z dowodem tożsamości.
3.  Wypełnić wniosek.
 
4.  Administrator zweryfikuje dane i wyda identyfikator oraz hasło dostępowe do systemu.
 ZAŁĄCZNIKI:
 
ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści