WALNE ZGROMADZENIE 2018r. - SM Mamry

Przejdź do treści

WALNE ZGROMADZENIE 2018r.

WALNE ZGROMADZENIE
 
OGŁOSZENIE

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku uprzejmie informuje,że w dniach 21, 22 i 23 maja 2018 r. o godz. 16.00  w świetlicy Spółdzielni przy ul. Jagiełły 1 w Giżycku odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków z następującym porządkiem obrad:
 
1.Otwarcie Zebrania.
2.Wybór Prezydium Zebrania.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej (3 osoby).
5.Przyjęcie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków i protokołu   z posiedzenia Przewodniczących z 2017 r.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017. i zamierzeń na 2018 r.
7.Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz listu polustracyjnego.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2017 r.
9.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
11.Wybory do Rady Nadzorczej.  
12.Dyskusja.
13.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r.,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2017 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017 i podziału nadwyżki bilansowej,
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
e) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć SM „Mamry”,
f) zbycia nieruchomości.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i podjęcie uchwały potwierdzającej wyniki wyboru Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały i uchwały na Walne Zgromadzenie, w tym: protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków i protokół z posiedzenia Przewodniczących z 2017 r., sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r., sprawozdanie finansowe za 2017 r., protokół polustracyjny, list polustracyjny z wnioskami polustracyjnymi – wyłożone zostaną do zapoznania w biurze Spółdzielni (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, od dnia 07.05.2018 r. Prosimy o zapoznanie się
z ww. materiałami, gdyż nie będą one odczytywane na Walnym Zgromadzeniu.
 
 
 
                                                                                                                Zarząd SM „Mamry”


 
Uchwała Nr 4/2018
 
Podział i harmonogram Walnego Zgromadzenia – 2018 r.
 

Ulice
Termin zebrania
 
Armii Krajowej 4,
 
Dąbrowskiego 19,
 
Tadeusza Kościuszki 1,
 
Sikorskiego 2, 10, 12,
 
3 Maja 6, 8, 13,
 
Konarskiego 5,
 
Okrzei 1,
 
Olsztyńska 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,
 
Smętka 18, 18A, 20, 20A, 22A,
 
Wodociągowa 9, 9A, 11, 11A, 13,   
 
Tadeusza Kościuszki 27,
 
Jagiełły 5, 7, 7A, 9,    
 
Tadeusza Kościuszki 1 - garaże,
 
Olsztyńska 4 – garaże

21.05.2018
Kr. Jadwigi 1, 3, 3A, 5, 7, 7A, 7B, 7C, 9, 11, 13, 13A,
Wodociągowa 5, 7, 10, 12,
Tadeusza Kościuszki 22,
Smętka 4,
Jagiełły 10, 10a, 12, 14,
Osiedle XXX-lecia Wolnych Wyborów 1, 2, 5, 6, 7, 8,
Staszica 24, 24A, 24B, 26, 28, 30, 32,
Smętka 4 - garaże
Tadeusza Kościuszki 27 - garaże,
Smętka - Tadeusza Kościuszki – garaże,
Staszica -garaże,
Jagiełły 1 - garaże,
Staszica 2008 - garaże.

22.05.2018
Daszyńskiego 19, 21, 21A, 23, 25,
Tadeusza Kościuszki 18
Jagiełły 6, 6a, 8, 8a,
Królowej Jadwigi 2, 4, 6, 6a, 8, 10,
Kazimierza Wielkiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18
Tadeusza Kościuszki 26 - garaże
Królowej Jadwigi - garaże
Kazimierza Wielkiego - garaże

23.05.2018
 
Przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej NR 4/2018 z dnia 29.03.2018 r.

 


Giżycko, 08.05.2018 r.
 
 

Lista kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry” w Giżycku
 
 
1. Baniewska Krystyna
2. Chojnowska-Burblis Justyna
3. Danowski Jarosław
4. Kalinowska Elżbieta
5. Kiezik Genowefa
6. Kulesza Franciszek
7. Łapiński Stanisław
8. Łukaszewicz Piotr          
9. Makowski Bohdan
10.Malitka Danuta
11.Mazurkiewicz Jan
12.Michalczewski Aleksander
13.Olszewska Honorata
14.Piatczyc Czesław
15.Studniak Piotr
16.Wierbicki Błażej

Sporządziła: Anna Ługiewicz
ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści