Wynajem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz powierzchni reklamowych - SM Mamry

Przejdź do treści

Wynajem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz powierzchni reklamowych

OGŁOSZENIA
         
  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku

  posiada do   wynajęcia lokale użytkowe przy ul. Jagiełły 1
o pow: 46,75 m2 i 53,25 m2

  z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność  usługowo-handlową niezwiązaną z podstawową działalnością Wynajmującego.
Cena minimalna   netto czynszu najmu 20,00 zł/m2   miesięcznie
(dodatkowe   opłaty: c.o., gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna wg wskazań   podlicznika; zimna i ciepła woda wliczona  w czynsz najmu).
Oferty pisemne   prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni,
ul. Jagiełły   1, 11-500 Giżycko.
Bliższe   informacje można uzyskać
  w biurze   Spółdzielni (pokój nr 11) lub pod nr tel. 87 420-94-48.
  
  
       

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku
posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Kazimierza Wielkiego 5
o pow. 33,90 m2 z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność usługowo-handlową.
Cena minimalna netto czynszu najmu 13,00 zł/m2 miesięcznie
(dodatkowe opłaty: c.o., gospodarowanie odpadami komunalnymi, zimna i ciepła woda, energia elektryczna wg umowy z zakładem energetycznym).
Oferty pisemne prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni,
ul. Jagiełły 1, 11-500 Giżycko,
do dnia 12.06.2023 r
 
Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 11)
lub pod nr tel. 87 420-94-48.
 
OGŁOSZENIE
  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku posiada
do wynajęcia lokal użytkowy
przy ul. 3 Maja 13 o pow. 37,80 m2
z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność usługowo-handlową.
 Oferty prosimy składać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 1,
ul. Jagiełły 1, 11-500 Gizycko.
Bliższe informacje można uzyskać
w pokoju nr 11,Tel. 87 420-94-48

ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści