RADA NADZORCZA - SM Mamry

Przejdź do treści

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „MAMRY”

w Giżycku - kadencja 2018-2021:

1. Kalinowska Elżbieta

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Makowski Bohdan

- Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

3. Studniak Piotr

- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Chojnowska-Burblis Justyna-

- Członek Rady Nadzorczej

5. Kulesza Franciszek

- Członek Rady Nadzorczej


6. Łukaszewicz Piotr

- Członek Rady Nadzorczej


7. Malitka Danuta

- Członek Rady Nadzorczej


8. Olszewska Honorata

- Członek Rady Nadzorczej


9. Wierbicki Błażej

- Członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna
Spółdzielni Mieszkaniowej „MAMRY”
w Giżycku:

1. Olszewska Honorata

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


2. Wierbicki Błażej

- Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

3. Chojnowska-Burblis Justyna

- Sekretarz Komisji Rewizyjnej

ul. Jagiełły 1               11-500 Giżycko             tel.874287203,     874288990
Wróć do spisu treści